استفاده از کروسل راست چین | RTL Carousel in AryaBootstrap 4

استفاده از کروسل یا اسلایدشو آریا بوت استرپ

کروسل بوت استرپ یکی از کامپوننتهای مفید کتابخانه بوت استرپ است. در نسخه جدید آریابوت استرپ این کامپوننت برای صفحات راست چین بروزرسانی شده، به گونه ای که تصاویر از سمت راست تصاویر وارد می شوند. این موضوع برای اسلایدهایی که حاوی متن هستند بسیار پر اهمیت است.
آموزش کامپوننتهای بوت استرپ 1397/12/09 20 5 پیوند مستقیم
1