آریا بوت استرپ | خبرهای مرتبط

کتابخانه بوت استرپ دوگانه چپ چین و راست چین
ارائه شده توسط شرکت توسعه فن آوری آریا وندیداد

آریا بوت استرپ، بر پایه بوت استرپ نسخه 4.4.1

آریا بوت استرپ بوت استرپ راست چین بوت استرپ
arya bootstrap bootstrap-rtl bootstrap
bootstrap 4.4.1 2020-02-02

قابلیت‌های بوت استرپ  v4,4

قابلیت‌های بوت استرپ v4,4

در این مقاله به برخی تغیرات وجود آمده در بوت استرپ V4,4 می‌پردازیم

1398/11/29 اخبار آریا بوت استرپ 106

آریا بوت استرپ 4.4.1

نسخه 1.3 آریا بوت استرپ بر مبنای بوت استرپ 4.4.1 منتشر شد

نسخه 1.3 آریا بوت استرپ بر پایه نسخه 4.4.1 بوت استرپ به صورت رسمی منتشر شد.

1398/11/14 اخبار آریا بوت استرپ 62

نسخه 1.2 آریا بوت استرپ بر مبنای بوت استرپ 4.3.1 منتشر شد

نسخه 1.2 آریا بوت استرپ بر پایه نسخه 4.3.1 بوت استرپ به صورت رسمی منتشر شد.

1397/12/02 اخبار آریا بوت استرپ 282

آریا بوت استرپ

معرفی نسخه 1.0.0 آریا بوت استرپ

نسخه 1.0.0 آریا بوت استرپ بر پایه نسخه 4.0.0 بوت استرپ به صورت رسمی منتشر شد.

1396/12/27 اخبار آریا بوت استرپ 742


1